ACT CONSTITUTIV

ACT CONSTITUTIV

0 1012

 

 CAP. I MEMBRII FONDATORI

Art. 1. Membrii fondatori ai ASOCIATIEI PENTRU INTEGRARE SI DEZVOLTARE  HIPERBOREEA:

–       Iancu Vespasian Augustin, domiciliat in Romania, str. Nisipului de Sus, nr. 38, localitatea Brasov, Judetul Brasov, posesor CI seria BV nr. 696670, eliberat de SCLEP Brasov, la data de 17.06.2010.

–       Dumitru D. Rujan domiciliat in Romania, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 23, Ap. 19, localitatea Brasov, Judetul Brasov, posesor CI seria BV nr. 706540, eliberat de SCLEP Brasov, la data de 10.08.2010

–       Cornel Samoila, domiciliat in Romania, str. Memorandumului nr. 8b, localitatea Brasov, Judetul Brasov, posesor CI seria BV nr. 014755, eliberat de Politia Municipiului Brasov, la data de 06.10.1998

 

CAP. II. LIBERA ASOCIERE  

Art. 1. ASOCIATIA PENTRU INTEGRARE SI DEZVOLTARE se constituie prin libera asociere a membrilor sãi ca persoanã juridicã românã de drept privat, nonprofit, nonguvernamentalã, apoliticã si fãrã orientare religioasã, în conformitate cu  O.G.26/31.01.2000, si functioneazã pe baza Statutului însusit de toti membrii sãi, cu privire la toate clauzele.

 

CAP. III. SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

Art. 1.  ASOCIATIA PENTRU INTEGRARE SI DEZVOLTARE are drept scop:

Punerea in valoare si reabilitarea obiceiurilor, practicilor, si traditiilor vechi si foarte vechi ce s-au decoperit si inventariat pe teritoriul miticei Hiperboreea, locuit de daci si traci.

a) Cunoasterea, cercetarea in general, inclusiv esoterica, promovarea datelor si informatiilor relevante despre istoria Daciei si a Romaniei, prin:

–       toate mijloacele mass-media,

–       organizarea de diverse evenimente culturale cu acest subiect,

–       publicarea de materiale originale sau de sinteza, axate pe obiectivul principal al Asociatiei,

–       schimburi culturale cu organizatii ce au aceleasi obiective in tari riverane sau in alte parti ale lumii,

–       concursuri tematice,

–       acordarea de premii personalitatilor din tara si strainatate,

–       alte actiuni conexe conforme cu obiectul de activitate al Asociatiei.

b) Promovarea intereselor tuturor romanilor si a comunităţilor de romani în contextul derulării şi stabilirii relaţiilor de cooperare cu organizaţii, instituţii, persoane juridice şi fizice din Romania şi străinătate în următoarele domenii de activitate: dezvoltare durabila, sprijinirea realizarii unor relatii echitabile intre oameni si institutii, prezervarea culturala in conditiile globalizarii si protectiei mediului.

c) Lansarea unor granturi de cercetare, cu predilectie pentru incurajarea studierii fondului zonal, a etnogenezei poporului român, grija continuã a informãrii proprii si a publicului larg.

d) Sprijinirea si initializarea de activitati culturale si de mediu, prin care sa fie valorificate resursele locale si integrarea lor in contextul european.

e) Protejarea mediului ambiant si promovarea eco-turismului

f) Realizarea de programe, iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat public-privat şi nu numai.

g) Sprijinirea, stimularea şi realizarea unor acţiuni care să promoveze imaginea Romaniei si a vechii Dacii.

h) Stimularea schimbului de informaţii, persoane şi bunuri materiale cu parteneri istrăini;

i) Sprijinirea şi organizarea de seminarii, simpozioane, colocvii, expoziţii, târguri, filme ş.a.;

j) Sprijinirea tinerilor în activitatea de creaţie artistica, ştiinţifică şi educaţională;

k) Sprijinirea şi stimularea diferitelor organisme interne sau internaţionale, care doresc să întreprindă acţiuni în beneficiul colectivităţilor locale de pe vechiul teritoriu dacic.

l) Finanţarea şi realizarea unei reviste stiintifice si de informare care sa contina materiale ce prezintă realizarile cercetarii proprii, ale cercetatorilor colaboratori ai Asociatiei ca si bogăţiile naturale ale vechiului teritoriu al Hiperboreei şi realizările Asociatiei in celelalte domenii asumate prin Statut;

m) Crearea unui site pentru prezentarea şi popularizarea activitatilor Asociatiei.

n) Atragerea persoanelor şi în special a tinerilor în diferite activităţi de voluntariat.

  • o) Sprijinirea persoanelor defavorizate care au inclinatii catre obiectivul de activitate al Asociatiei fara nici o discriminare legata de religie, nationalitate si sex;

p) Sprijin financiar direct prin donatii si sponsorizari, precum si alte resurse, pentru sustinerea unor proiecte culturale si de mediu, burse de specializare pentru elevi, studenti si profesori;

q) Sprijin financiar direct prin donatii si sponsorizari, precum si alte resurse, pentru acordarea unor premii in cadrul unor concursuri si festivaluri organizate de Asociatie.

r) Realizarea de filme documentare si emisiuni de radio si televiziune care sa promoveze scopurile Asociatiei.

s) Realizarea de materiale audio-video care sa puna in valoare potentialul istoric, turistic si cultural al Parcurilor Nationale din Romania a Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii etc.

 

Modalitãtile de realizare a obiectivelor (scopurilor) vor fi prinse în Planul anual de activitate propriu al Asociatiei, care se aprobã de cãtre Consiliul Director si se prezintã membrilor Asociatiei.

                  

CAP. III.  DENUMIREA ASOCIATIEI

Art. 1. Denumire: asociatia va fi înregistratã ca persoanã juridicã în registrul persoanelor juridice sub denumirea de ASOCIATIA PENTRU INTEGRARE SI DEZVOLTARE HIPERBOREEA.

Sigla este prezentata in Anexa nr. 1. Denumirea si sigla asociatiei vor fi înscrise pe toate documentele emise în format clasic sau electronic

 

CAP. IV.  SEDIUL ASOCIATIEI

Art. 1. Sediul Asociatiei: Asociatia îsi are sediul în România, localitatea Brasov, str. 13 Decembrie Nr. 61, jud. Brasov

 

CAP. V.  DURATA ASOCIATIEI

Art. 3. Durata asociatiei: este nedeterminatã în timp, începând cu data autorizãrii functionãrii ca persoanã juridicã, pe baza hotãrârii judecãtoresti emisã de instanta de judecatã.

 

CAP. VI.  PATRIMONIUL  ASOCIATIEI

Patrimoniul initial al asociatiei, activul patrimonial, la data constituirii asociatiei este, conform legii, in valoare de 1500 ron (dublul salariului minim brut pe economie) si este alcatuit din aport in bani.

 

CAP. VII. ORGANELE DE CONDUCERE

Componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale Asociatiei

Art. 1. Organele de Conducere:

­    Presedintele Asociatiei: Iancu Vespasian Augustin

­    Vicepresedinti: Cornel Samoila si Dumitru D. Rujan

Art. 2. Organele de administrare : Iancu Vespasian Augustin , Cornel Samoila si Dumitru D. Rujan

Art. 3. Organele de control: Vicepresedintii: Cornel Samoila si Dumitru D. Rujan

 

CAP. VIII. IMPUTERNICIT PENTRU PROCEDURA DE DOBANDIRE A PERSONALITATII JURIDICE

Se imputerniceste sa desfasoare intreaga procedura de dobandire a personalitatii juridice, presedintele  ASOCIATIEI PENTRU INTEGRARE SI DEZVOLTARE HIPERBOREEA, dl. Iancu Vespasian Augustin.

 

CAP. IX. SEMNATURI

 

1. Iancu Vespasian Augustin                …………………………….

 

2. Dumitru D. Rujan                               …………………………….

 

3. Cornel Samoila                                  …………………………….

 

 

 

Prezentul Act constitutiv a fost redactat în 7 exemplare.

 

Brasov, 25 aprilie 2012