P R E A M B U L

P R E A M B U L

0 963

Într-o viziune integratoare, dezvoltarea durabilă „nu este altceva decât un proiect de civilizaţie”. Întrucât procesul de civilizaţie şi cel de cultură sunt indisociabile, dezvoltarea durabilă se bazează pe elementele constitutive ale culturii.

Tendinţa de a pune în ecuaţie dezvoltarea durabilă în mod exclusiv cu nevoile economice şi sociale ale indivizilor şi comunităţilor este disfuncţională, întrucât nu ţine seama de nevoi umane fundamentale, cum sunt accesul indivizilor şi al grupurilor la educaţie şi cunoaştere, la tezaurul cultural al umanităţii, la toate resursele care le pot dezvolta creativitatea şi spiritul novator.

Dezvoltarea culturală este, aşadar, alaturi de de cea economoica si de mediu, esenţială pentru viitorul comun al omenirii.

Asociatia Asociatiei pentru Integrare si Dezvoltare HIPERBOREEA Propune prin mijloace specifice si integrarea dimensiunii culturale alături de cea economică, socială şi de mediu, in abordarea dezvoltarii durabile

Asociatia Asociatiei pentru Integrare si Dezvoltare HIPERBOREEA evidentiaza rolul culturii in procesul de dezvoltare umana.

Procesul de dezvoltare umană, identificat în mod greşit numai cu creşterea bunăstării generale, resdpectiv cu un standard de viaţă ridicat, are în realitate o serie de alte dimensiuni, la fel de importante.Columna TRAIANA v

În primul rând, dezvoltarea umană presupune diversificarea opţiunilor indivizilor pentru a duce o viaţă lungă şi sănătoasă, pentru educaţie, respectivtiv pentru dobândirea unui nivel de cunoaştere care să răspundă nevoilor sale în continuă schimbare şi pentru accesul la resursele care să-i garanteze un standard de trai decent.

Pe lângă aceste opţiuni, alte alegeri privesc libertăţile politice, garantarea celorlalte drepturi şi libertăţi fundamentale şi, nu în ultimul rând, respectul de sine.

Sunt ţări care înregistrează un nivel ridicat al veniturilor şi un indice modest de dezvoltare umană şi ţări care au un nivel înalt de dezvoltare umană în condiţiile unui nivel mediu sau scăzut al veniturilor.

De asemenea, dezvoltarea umană reprezintă un indicator mult mai relevant în raport cu perspectivele de dezvoltare economică a unei ţări – întrucât exprimă investiţia în capacităţi umane a ţării respective – decât trendurile şi prognozele strict economice.

Asociatia Asociatiei pentru Integrare si Dezvoltare HIPERBOREEA, doreste sa afirme stadiul avansat al ROMANIEI in procesul dezvoltarii umane.